Sałaciński Sp. z o.o.
00-521 Warszawa, ul. Hoża 29
Tel. 222 99 34 42
mail: biuro@salacinski.pl
NIP: 7011107900
KRS: 0000994646
REGON: 523248092
Kapitał zakładowy: 10000 złotych
Numer konta: 12 1140 2004 0000 3902 8291 6696